Oferta

Projektowanie i Wykonawstwo, wszelkiego typu instalacji elektrycznych takich jak:

INSTALACJE SILNOPRĄDOWE:

Oferta w branży prac elektrycznych dla budownictwa przemysłowego, ogólnego oraz energetyki obejmuje:

 • linie kablowe i napowietrzne SN i NN
 • stacje transformatorowe napowietrzne i kontenerowe SN
 • oświetlenie terenu, dróg i ulic
 • wykonujemy instalacje w wersji tradycyjnej i przeciwwybuchowej EX
 • iluminacja elewacji budynków instalacje siły, oświetlenia i gniazd
 • instalacje obwodów grzewczych na rurociągach (także w wykonaniu EX)
 • linie technologiczne (zasilanie i montaż)
 • instalacje sterowania i automatyki
 • instalacje odgromowe
 • zabezpieczenie przejść instalacji elektrycznych między strefami ogniowymi


INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE
:

 • sieci światłowodowe
 • sieci komputerowe
 • sieci telefoniczne
 • systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 • sygnalizacji włamań i napadu
 • sygnalizacji pożaru
 • inteligentnego zarządzania budynkiem BMS
 • systemy monitoringu i telewizji przemysłowej
 • systemy przewietrzania i oddymiani


ROZDZIELNICE ENERGETYCZNE SN I NN ORAZ SZAFY STEROWNICZE:

Wykonujemy szeroką gammę rozdzielnic SN i NN dla potrzeb energetyki i przemysłu i klientów indywidualnych:

 • rozdzielnice główne
 • urządzenia do kompensacji mocy biernej
 • złącza kablowo-pomiarowe
 • układy pomiarowe bezpośrednie, półpośrednie i pośrednie
 • rozdzielnie przemysłowe
 • tablice bezpiecznikowe
 • szafy sterownicze (np. oświetleniowe)


PRACE KONTROLNO-POMIAROWE
:

Oferujemy naszym klientom szeroki zakres prac pomiarowych takich jak:

 • pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodów i odbiorników elektrycznych
 • pomiary rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych
 • pomiary natężenia oświetlenia pomiary termowizyjne
 • lokalizacje miejsca uszkodzeń kabli


USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM
:

Świadczymy następujące usługi sprzętem budowlanym:

 • usługi dźwigowe
 • usługi transportowe
 • usługi podnośnikami montażowymi spalinowymi i elektrycznymi
 • usługi świdrami energetycznymi
 • usługi koparko-ladowarką   JCB 3CX
 • usługi koparką łańcuchową  DITCH WITCH
 • przewierty i przepychy pod drogami

Script logo